Ekonomi

TCMB Başkanı Erkan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında konuştu: (3)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon görünümünde net bir iyileşme sağlanana kadar mali sıkılaştırmayı gerektiğinde kademeli olarak güçlendireceklerini açıkladı.

Erkan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası Genel Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, temel amaçlarının fiyat istikrarı olduğunu ve enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için mali sıkılaştırma sürecini başlattıklarını söyledi.

Enflasyon görünümünde önemli bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiğinde kademeli olarak güçlendireceğiz” dedi. Erkan, fiyat istikrarı ana hedefi doğrultusunda tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.

Erkan, bu kapsamda faiz artırımının yanı sıra nakit sıkılaştırma sürecini desteklemek için seçici kredi ve niceliksel sıkılaştırma kararları aldıklarını hatırlattı.

“Öngördüğümüz dezenflasyon ve istikrar dönemlerinden önce bir geçiş dönemindeyiz. Kurdaki düzeltme ve mali disipline yönelik tedbirler sonucunda enflasyon kısa vadede kesintili bir artış gösterecek. 2024 yılında enflasyondaki düşüşün sürdürülebilir bir şekilde başlamasını sağlayacak zemini özenle oluşturduk. Faiz artırım kararlarımız niceliksel olarak alınıyor ve seçici kredi sıkılaştırma kararlarımızın kümülatif olumlu etkilerinin bir kısmını 2023 yılı sonunda hissetmeye başlayacağız. ve özellikle 2024’ün ikinci çeyreğinde. Enflasyonda düşüş dönemine girildiğinde göreli fiyatlardaki kesintili düzeltmelerin yerini döviz kuru istikrarı, olumlu cari istikrar, mali disiplin ve sermaye akımlarında kalıcı güçlenmeler alacak ve artan rezervler bırakacaktır.”

2025 sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz.

Söz konusu gelişmeler neticesinde enflasyonun ana eğiliminin ve beklentilerin dengeli bir şekilde iyileşmeye başlayacağına değinen Erkan, “2025 sonrası dönemi istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde, enflasyondaki durgunluk hızlanırken öngörülebilirlik artacaktır. Kalıcı olarak düşen enflasyon, yatırımları ve nitelikli büyümeyi beraberinde getirecektir.” değerlendirmesini yaptı.

Küresel büyümenin zayıf seyrini sürdürdüğüne işaret eden Erkan, şunları kaydetti:

“2022 yılına kıyasla dış talep yıllık bazda yavaşlıyor. Türkiye’nin önemli ticaret ortaklarından Euro Bölgesi’nde flaş imalat PMI göstergesi Temmuz ayında 42,7 ile pandemiden bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çin yüzde 0,8 büyüdü Beklentilerin altında gerçekleşen bu büyüme ilk çeyreğe göre önemli bir yavaşlamaya işaret ediyor.Küresel büyümedeki yavaşlamanın da katkısıyla emtia fiyatları ve arz koşullarındaki olumlu görünüm bu raporda da devam ediyor. Ana mal endeksi bir önceki yıla göre yüzde 18,3 düşmesine rağmen uzun vadeli görünüm devam etti.Dönem ortalamalarının üzerinde.Sanayi üretimi zayıf seyrederken, talep koşullarını daha çok yansıtan hizmet kolu, kuvvet.”

“Aşağıdaki ülkelerin 27 merkez bankasının 19’unda enflasyon hedefin üzerinde”

Erkan, küresel hizmetler PMI endeksinin yılın ikinci çeyreğinde 54,9’a yükseldiğini ve eşiğin üzerindeki seyrini sürdürdüğünü söyledi.

Öte yandan imalat sanayi PMI göstergesinin 49,3 ile eşik değerin altında kalmaya devam ettiğine işaret eden Erkan, imalat sanayi ile hizmet kolları arasındaki ayrışmanın gelişmiş ülkelerde çok daha belirgin olduğunu söyledi.

Büyüme oranlarındaki düşüşün ve sanayi üretimindeki zayıflığın emtia fiyatları aracılığıyla enflasyonu olumlu etkilediğine işaret eden Erkan, “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ortalama tüketici enflasyonu sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 5,1’e geriledi. Söz konusu düşüşe rağmen enflasyon aynı kaldı. gelişmiş ülkelerde değişmedi.2 gelişmekte olan ülkelerde yüzde 3,5 olan hedef değerlerin önemli ölçüde üzerinde.

Küresel işgücü piyasasındaki sıkışıklık ve canlı iç talep nedeniyle hizmet enflasyonunda gözlenen katılığın çekirdek enflasyondaki ve beklentilerdeki düşüşü sınırladığını vurgulayan Erkan, çekirdek enflasyonun raporlama döneminde sınırlı bir oranda gerileyerek 2018’de yüzde 4,8’e ulaştığını bildirdi. gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde yüzde 5,6.

Erkan, merkez bankalarının yüksek seyreden enflasyon ve özellikle temel göstergeler nedeniyle maliyelerini sıkılaştırmaya devam ettiğini belirtti. Çekirdek enflasyonu düşürmede daha başarılı görünüyorlar.” dedi.

“İktisadi faaliyetin güçlü seyrinde iç talep etkili”

Türkiye’de geçen yıl Ekim ayında yüzde 85,5 olan enflasyonun Haziran ayının prestijiyle yüzde 38,2’ye gerilediğini hatırlatan Erkan, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu gelişmede kurdaki istikrar ve gerilemeye başlayan küresel emtia fiyatları etkili oldu. Haziran ayında alt kümelerin yıllık enflasyona yaptığı katkı dikkate alındığında, enflasyondaki düşüşe en büyük katkı temel mallardan geldi, gıda ve özellikle enerji kalemleri küresel emtia fiyatlarından olumlu etkilendi.Enflasyondaki ataleti yansıtan hizmetler kümesinin katkısı yaklaşık 15 puan yatay seyrediyor.Takip ettiğimiz geniş kapsamlı gösterge seti, enflasyonda güçlenmeye işaret etti. Haziran ayı enflasyonunun ana eğilimi Bu gelişmede iç talebin güçlü seyri, fiyat ve döviz kuru gelişmeleri ile hizmet enflasyonundaki katılığın belirleyici olduğu “Bilgiler, ekonomik aktivitenin güçlü seyrinde özellikle iç talebin etkili olduğunu gösteriyor.”

Erkan, ikinci çeyrekte tüketicilerin dayanıklı tüketim harcaması yapma planlarının hızla arttığını, otomobil ve beyaz eşya satışlarının önceki dönem ortalamalarının oldukça üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

İç talebin seyrine rağmen toplam arzın daha ılımlı seyrettiğini vurgulayan Erkan, “Sanayi üretimi ve ihracattaki yıllık artış 2022’nin ikinci yarısından itibaren dış taleple birlikte yavaşlıyor. İlk çeyrekte yaşadığımız söz konusu göstergelerin yıllık artış oranları ikinci çeyrekte telafi ediliyor.Sıfıra yakın.Geçen yılın ikinci yarısında afet nedeniyle kapasite kullanım oranlarındaki düşüş, Temmuz ayında kapasite kullanım oranları bir önceki yılın seviyesinin altında kalmaya devam ediyor.İç talep ve üretim görünümü, toplam talep koşullarının enflasyonist bir seviyede olduğuna işaret ediyor.2022 yılının ikinci yarısında zayıflama eğilimi gösterdikten sonra çıktı ortalaması boşluk göstergeleri 2023’ün ikinci çeyreğinin prestijiyle yüzde 2,3’e yükseldi. ifadelerini kullandı.

“Seçici kredi sıkılaştırma kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz”

Uzun süredir arzdan çok talepteki hızlı gelişimin enflasyon üzerinde önemli bir risk oluşturduğunun altını çizen Erkan, şu bilgileri paylaştı:

“Arz ve talebin uyumlu hareketi fiyat istikrarı, fiyat istikrarı da sürdürülebilir büyüme için çok değerli. Bu nedenle, seçici kredi sıkılaştırma kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığının kapatılması enflasyonla mücadele sürecinin değerli bir bileşeni olacak.” Yılın ilk 6 ayında enerji fiyatlarının 12 milyar dolar azalan etkisine rağmen ithalatımız yüzde 4’ün üzerinde artarak 185 milyar dolara ulaştı.Küresel gelişmeler, kredi genişlemesi ve belirsizlik algısı nedeniyle altın ithalatı ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 11 milyar dolara yükseldi.Dolar artarak geçen yılın seviyesinin 3 katını aştı.İç talepteki ivmelenme nedeniyle tüketim malı ithalatı 100’ün üzerinde arttı 8 milyar dolar ile bir önceki yılın 1,6 katı.Mayıs ayının prestijiyle 12 aylık kümülatif cari açığımız 60 milyar dolar. Yılın ikinci yarısında ise nakit sıkışıklığının ve hizmet gelirlerinin etkisiyle cari işlemler hesabında belirgin bir iyileşme öngörüyoruz.”

Erkan, faiz artışlarının, parasal sıkılaştırma sürecinin miktarsal sıkılaştırmayla güçlendirilecek parasal sıkılaştırma sürecinin ve seçici kredi sıkılaştırmasının kurdaki istikrarı destekleyeceğini belirterek, “Ücret artışları, özellikle emek yoğun sektörlerde maliyet artışlarına yol açıyor. Toptan-perakende ticaret gibi branşlar var.Hesaplamalarımıza göre fiyat artışlarının birçoğu önümüzdeki aylarda fiyatlara büyük ölçüde yansıyacak.” söz konusu.

Hizmet sektöründeki fiyat artışlarının yüksek seyrini sürdürdüğüne ve hizmet enflasyonunun mal enflasyonuna göre katı seyrettiğine işaret eden Erkan, “Hem hizmet hem de temel malları kapsayan B endeksinin yıllık artış oranı yüzde 10’a gerilerken, yüzde 77 ile zirvesini yüzde 46,6’ya çıkaran “Enflasyon yüzde 55’in üzerinde sağlamlaştı. Fiyatı artan kalemlerin azalan kalemlere göre ağırlığını gösteren yayılma endeksi, hizmetler segmenti için hesaplandığında tarihsel ortalamanın üzerindedir. Fiyat artışları şube geneline yayılıyor.” dedi.

“Enflasyon beklentilerinin çıpalanmasıyla enflasyondaki düşüş döngüsü hızlanacak”

Yılın belirli dönemlerinde fiyatı değişen eğitim ve sağlık hizmetleri ile kira gibi kalemlerin daha fazla atalet sergilediğini gördüklerini vurgulayan Erkan, temel mallarda 0,6 olan atalet katsayısının eğitim ve kirada 0,9’un üzerinde olduğunu belirtti.

Erkan, yükselen konut fiyatları ve geçmiş enflasyona endeksleme davranışının yanı sıra emlak piyasasındaki arz-talep uyumsuzluklarının da kira artışlarını baskılayarak enflasyonu etkilediğini belirtti.

“Gıda, fiyat ve turizm kaynaklı gelişmelerden önemli ölçüde etkilenen lokanta ve oteller alt kümesinde aylık artışlar devam ediyor. Enflasyon beklentileri de bir süredir yüksek seviyelerde ve son aylarda yeniden yükselişe geçiyor. Enflasyonun beklentilerin çıpalanmasına bağlı Nakit sıkılaştırmasının dezenflasyona geçiş döneminde öngörülebilir olması, kümülatif etkileriyle istikrarlı bir arz ve denge talep sağlamasını bekliyoruz. Enflasyon beklentilerinin yeniden çıpalanmasıyla birlikte enflasyondaki düşüş süreci hızlanacaktır.”

(Bitti)

kuyucakajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kaliteli, türbanlı Eyüp eskort kızlar
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler